Vår kyrka

Vår Kyrka

Vår

- vision är att vara en varm, öppen och vardagsnära gemenskap för människor i alla åldrar. Gemenskapen ska präglas av Guds närvaro och omsorg om varandra.


Vi

- tillhör Evangeliska frikyrkan (EFK). Evangeliska Frikyrkans vision är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen".

- är en lokal kyrka med 45 medlemmar och vi är en gammal kyrka som har många unga medlemmar och med en stor tro på framtiden.

- vill välkomna dig hem - en kyrka med hemkänsla.

- finns till för din och bygdens bästa.


Vi tror att

- vi alla är skapade av Gud till att vara honom lika och därför har var och en av oss ett okränkbart värde och en särställning i skapelsen.

- Gud älskar alla människor och erbjuder oss en personlig relation med sig själv genom tron på Jesus Kristus.


Vi vill inspirera dig till att

-  upptäcka möjligheterna och värdet i den kristna tron.

-  få uppleva den tillgång det är att tillhöra en kristen gemenskap.

-  få utvecklas som människa med dina naturliga färdigheter.

-  upptäcka och utveckla den andliga verklighet som finns till för just dig.