Vår kyrka

Vår Kyrka

Vår

- vision är att vara en varm, öppen och vardagsnära gemenskap för människor i alla åldrar. Gemenskapen ska präglas av Guds närvaro och omsorg om varandra.


Vi

- tillhör Evangeliska frikyrkan (EFK). Evangeliska Frikyrkans vision är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen".


- är en lokal kyrka -med 45 medlemmar och vi är en gammal kyrka som har många unga medlemmar och med en stor tro på framtiden.

- vill välkomna dig hem - en kyrka med hemkänsla.

- finns till för din och bygdens bästa.


Vi tror att

- varje vi är alla skapade av Gud till att vara honom lika och därför har var och en av oss ett okränkbart värde och en särställning i skapelsen.


- Gud älskar alla människor och erbjuder oss en personlig relation med sig själv genom tron på Jesus Kristus.


Vi vill inspirera dig till att

-  upptäcka möjligheterna och värdet i den kristna tron.

-  få uppleva den tillgång det är att tillhöra en kristen gemenskap.

-  få utvecklas som människa med dina naturliga färdigheter.

-  upptäcka och utveckla den andliga verklighet som finns till för just dig. 

Bön

Onsdagar kl 19.00 ojämna veckor.

Program

Klädinsamling

Första måndagen varje månad kl 18.00.

Program

Freaky Gården

Första måndagen varje månad kl 18.00.

Program

Bidra

Bankgiro    5355-1123

Swish          123 259 1154


Kontakt

pastor@beteledsta.se